Ungdomsbedrifter samarbeidet med næringsliv og kommunen: - Utrolig viktig for utviklingen av norddalen

Ungdomsbedriftene Sæterdugul og Toppen på Otta har samarbeidet med lokalt næringsliv og Sel kommune om konsepter som kan komme regionen til gode. – Utrolig viktig for utviklingen av norddalen.