Vil styrke samholdet på tvers av linjer og klassetrinn

2. klasse idrettsfag ønsker å styrke samholdet blant elevene gjennom fysisk aktivitet. Derfor organiserte de den første volleyballturneringen for hele skolen.