– Ta vare på hverandre, og tenk nøye gjennom hva dere gjør. Russetiden skal være noe dere ser tilbake på med glede, ikke noe som står igjen som en dårlig minne på rullebladet, sa fungerende politiførstebetjent Hans Martin Aas til årets russekull.


Et godt forhold

Aas er klar på at politiet har et godt forhold til russen, og at det de siste årene har vært få hendelser under russetiden.

– Det er svært positivt. Vi er ikke kjent for å være veldig i firkanta i forholde til russen, men i enkelte situasjoner må vi selvfølgelig reagere. En enkel huskeregel er at det som ikke er tillatt uten russeklær, er heller ikke tillatt når man har på seg russeklærne, sier Aas. Han oppfordrer samtidig russen til å leie seg sjåfører når russebilene ruller ut på vegene.

– Det er viktig å tenke sikkerhet, sier politibetjent Wenche Myhren ved Sel lensmannskontor.


Ja betyr ja!

Sel Sanitetsforening deltok også på temadagen på den videregående skolen på Otta. Også de hadde en klar oppfordring til russen:

– Vi vet at en stor andel overgrep skjer i nære relasjoner, også i forbindelse med russefeiringen. Holdningsskapende arbeid er viktig. Derfor er kampanjen som alle landets sanitetsforeninger har så viktig. Den fokuserer på gjensidig respekt fra begge parter, sa leder Rutt Spjeldnes i Sel sanitetsforening til russen. Hun er klar på at det er viktig å sette grenser for seg selv og vise respekt for andre.


Så mange har vaksinert seg

Helserådsgiver Mae Iris Haarstad ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole opplyser at så mange som 80 elever mellom 17 og 17 år har vaksinert seg mot meningokokksykdom, også kalt smittsom hjernehinnebetennelse, ved avdelingen på Otta. Det er helsesøstertjenesten i vertskommunene som er ansvarlige for gjennomføring av vaksinering i samarbeid med helserådsgiverne ved den videregående skolen.