Konserndirektøren for Nortura Produksjon: - Et omstillingsteam er allerede på plass

Konserndirektør for Nortura Produksjon, Lisbeth Svendsen, forteller at dette er en tung dag for Nortura.