- Her har evakueringen gått helt etter boka

En liten time etter at alarmen gikk hadde brannfolkene kontroll på brannen. Innsatsleder Hans Martin Aas roser de tilsatte ved Sel sykehjem for snarrådig innsats.