Brann- og redningssjefen: – En av de mest alvorlige hendelsene som kan inntreffe

Brann på en institusjon omtales som et mareritt-scenario for nødetatene.