Ønsker å ta vare på kompetansen til de ansatte

Kompetansen og det de ansatte ved Nortura Otta har greid å skape gjennom mange år ble fremhevet under regionrådsmøtet fredag. – Det er helt horribelt hvis vi ikke klarer å vedlikeholde den kompetansen her.