Prosjektet er et samarbeid mellom Telenor og kommunene Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå. Over 1000 husstander, fritidsboliger og bedrifter vil få tilbud om både bredbånds- og TV-produkter over fiberkabelen. Utbyggingen vil bli utført i 2017/18.

Kommunene har fått 15 millioner i tilskudd fra  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til utbyggingen. I tillegg investerer Telenor mer enn tilskuddssummen i dette store prosjektet.

Luftstrekk

Fibernettet i Nord-Gudbrandsdalen koster over 40.000,- per husstand, en nokså høy utbyggingskostnad fordi mange husstander ligger grisgrendt. Husstandene vil betale en tilkoblingsavgift på 4.990,-, og Telenor samt tilskuddet fra NKOM dekker resten av utbyggingen. Kundene vil  få fiber levert inn i huset via luftstrekk der det er mulig, eller ved at Telenor graver frem til husvegg der det er nødvendig. Kunden trenger ikke å grave selv i dette prosjektet.

– I Nord-Gudbrandsdalen ser vi at andre aktører har begynt å selge i tre av kommunene og innenfor utbyggingsområdet i denne avtalen. Dette er aktører som tapte anbudskampen og det er sterkt beklagelig at disse nå går inn og tilbyd brebånd kun til de kundene det er billigst å bygge til i området. Dette kan medføre at prosjektet må stoppes og store deler av områdene blir uten tilbud. Vi anbefaler alle husstander å bli med på utbyggingen Telenor gjør i samarbeid med kommunene. Det vil gi et fibernett til langt flere husstander i kommunene, sier Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor i en pressemelding.

Telenor skal bygge et fibernett i områdene Nedre Heidal i Sel, Joramo i Lesja, Nordherad i Vågå og Bøverdalen i Lom. I Dovre vil området mellom Stuen og Tofte få fiberleveranse, og det samme gjelder strekningen fra Skjåk til Dønfoss.

I praksis innebærer oppgraderingen at områdene får et bedre og mer stabilt tilbud med høyhastighetsbredbånd.  Kundene i de seks kommunene vil også få muligheten til å benytte seg av den smarte TV-plattformen T-We. T-We er Telenors underholdningsunivers som gir tilgang til et mangfoldig innhold av film og TV-serier. Dessuten kan du se TV når du vil ved å starte programmer forfra, finne igjen programmer i arkivene og se TV på nettbrett.

Sikrere mobiltjenester

I løpet av 2016 og 2017 vil også 2G- mobilstasjonene bli oppgradert til 4G i området. I tillegg vil telenorkunder med mobiltelefon som støtter tale over det trådløse nettet få bedre taledekning innendørs med denne fiberutbyggingen.

Vekst i kommunene

- Erfaringer viser at kommuner med god infrastruktur på bredbånd blir mer attraktive å bo i og gir grobunn for nye arbeidsplasser. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal er svært godt fornøyde med at vi fikk 15,3 statlige millioner som bidrag til breibandutbygging. Sammen med midler fra utbygger gir det grunnlag for at ca 1000 nye husstander skal få tilbud om breiband levert via fiber. Den regionale søknaden prioriterte ett nytt utbyggingsområde i hver kommune og  arbeidet er i nå oppstartsfasen. Erfaringer viser at kommuner med god infrastruktur på breiband blir mer attraktive å bo i og gir grobunn for nye arbeidsplasser. Innbyggerne i vår region ønsker også å ha muligheter til å ta del i det moderne digitale livet, og regionrådet vil fortsette å søke offentlige midler som kan bidra til et godt breibandtilbud, sier regionsjef Ole Aasaaren i pressemeldingen.  

Alltid På Nett-garanti

I tillegg til fiberbredbånd og TV-tilbudet får kundene Alltid På Nett-garanti inkludert. Skulle noe uforutsett oppstå og du ikke kommer på nett, gir vi deg en mobil datapakke på ditt Telenor mobilabonnement som du kan bruke frem til problemet er løst, i tillegg til en økonomisk kompensasjon.

– Bredbånd og nettilgang er i dag en så viktig del av folks hverdag, og med denne garantien strekker vi oss enda lengre for å ta kundenes behov og forventninger på alvor, avslutter Arne Quist Christensen.