Beredskapsvakta er på plass

Felles beredskap: Det er nå etablert felles beredskapsvakt for kommunane i Nord- Gudbrandsdalen. Foto: Arkiv

Felles beredskap: Det er nå etablert felles beredskapsvakt for kommunane i Nord- Gudbrandsdalen. Foto: Arkiv

Frå fredag 4. januar blir det etablert felles akuttberedskap innan barnevernet for heile Nord- Gudbrandsdalen.

DEL

Frå 2019 blir det eit krav om at alle kommunar skal ha ei beredskapsvakt innan barnevernet. Det kravet løyser dei seks kommunane i norddalen ved å gå saman om ei felles vaktordning.

Kommunane informerer om at det er oppretta ein eigen vakttelefon som er operativ i tidsrommet mellom kl. 15.30– 08.00 på kvardagar, og heile døgnet i helg og på heilagdagar. Akuttberedskapen gjeld berre akutte saker som ikkje kan vente neste dag. I kontortida er det dei aktuelle barnevernstenestene i kommunen som tek i mot telefonar.

Artikkeltags