– Vi har et gap å tette for å komme opp på nasjonalt nivå

Regjeringa har et mål om at breibandsdekningen i Norge skal være 90 prosent i 2020. – Området vårt har vært av de dårligst stilte i landet når det gjelder breibandsdekning, men nå ser vi at det er på rett veg.