Ber om at bemanningen på NAV-kontorene i Nord-Gudbrandsdal styrkes

Regionrådet i Nord- Gudbrandsdalen ber NAV om å styrke bemanningen på NAV-kontorene i Nord-Gudbrandsdalen. Bakgrunnen er at Sel og Otta kan komme til å miste over 100 arbeidsplasser i 2020.