Regionrådsleder om ny sykehusstruktur: – For lite konkret om lokalmedisinsk senter

Nytt Mjøssykehus, to av de eksisterende sykehusene i Innlandet skal videreføres med ulike funksjoner og sykehuset på Tynset videreutvikles. Regionrådslederen mener det er for lite håndfast om lokalmedisinsk senter.