8 millioner til flomforebyggende prosjekt i Nord-Gudbrandsdal

Flommen i 2018.

Flommen i 2018. Foto:

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal har fått innvilget åtte millioner kroner fra Norges forskningsråd til et teknologiutviklingsprosjekt som skal gi et bedre flomvarslingssystem for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

DEL

Målet med prosjektet er å utvikle bedre sensorteknologi, kunstig intelligens og systemer som gir presise flomvarsel på et tidlig tidspunkt. Dette skal forenkle kommunenes forebyggende flomarbeid, og redusere risikoen i flomutsatte områder.

- Kan gi økt næringsgrunnlag

Det er Skåppå A/S som har stått for søkeprosessen, på oppdrag fra Regionrådet i Nord- Gudbrandsdal. Frode Damstuen, daglig leder for Regionrådet, er svært fornøyd med bevilgningen. Først og fremst fordi dette vil gi kommunene muligheten for en bedre forebygging knyttet til flom, ras og klimatilpasningsarbeidet. Samtidig kan prosjektet resultere i flere, viktige kompetansearbeidsplasser i regionen, gjennom at teknologiske miljøer i Gudbrandsdalen kan bidra i teknologiutviklingen. Prosjektet kan også gi økt næringsgrunnlag for lokale installasjonsbedrifter når det gjelder utsetting, installering og uttesting av løsningen.

Damstuen sier at på grunn av klimaendringene har dette prosjektet et internasjonalt potensial.

– Norge er langt framme innen klimatilpasning og bruk av teknologi, og har ledende fagmiljøer som utvikler avanserte løsninger. Samtidig har vi store vassdrag som krever mer overvåking på grunn av mer ekstremvær. Alt ligger til rette for at dette kan bli noe som løser våre utfordringer, samtidig som det kan bidra til eksportinntekter på sikt. Det er langt fram, men det er absolutt mulig sier Damstuen.

Flomprosjektet har kommet i stand som en direkte følge Universitetsregion-satsingen sammen med NTNU, og er det første store synlige resultat av samarbeidet.

Det er de 6 kommunene i Nord-Gudbrandsdalen som har bidratt til kunnskapsgrunnlaget. Det er mye flom og raserfaring og -kunnskap i regionens kommuner, en av hovedgrunnene for tildelingen fra Forskningsrådet. Prosjektleder Ingvild Aarhus i Skåppå A/S forteller at det er gjennomført en god kartleggingsprosess av behovet, der kommunenes problemstillinger sto sentralt. 1. november ble behovene presentert for teknologiske utviklingsleverandører fra hele Norge, med Telenor i spissen. Det er flere både lokale og nasjonale aktører som har meldt sin interesse for å delta i den videre prosessen, der de legger inn tilbud på mulige løsninger.

Artikkeltags