Vil kjempe for tingretten

Ordførar i Vågå, Harald Sve Bjørndal, orienterte Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal om Domstolkommisjonens forslag om strukturendring og flytting av tingretten i Vågå.