Foreslår utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark

Utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark er et av forslagene fra Fylkesmannen i Innlandet i arbeidet med å identifisere områder som kan være aktuelle for supplerende vern.