Mål om 50.000 besøkende i 2026

– Målet er 50.000 besøkende i 2026 og en omsetning på 20 millioner kroner.