Skal bruke 60 millioner kroner på fylkesetableringen

Politikerne skal bruke 60 millioner kroner på etableringen av Innlandet fylkeskommune.