Bygg- og anleggsfag øker mest

Etter fristens utløp 1. mars har Oppland fylkeskommune mottatt 897 søknader om læreplass. Bygg- og anlegg har 30 flere søkere enn i fjor.

DEL

Det er noen færre enn i fjor.

Søkertallene til opplæring i bedrift i Oppland i 2018 (primærsøkere) er marginalt lavere enn toppåret 2017, og er de nest høyeste som er registrert i Oppland. Sammenlignet med 2017 er det en nedgang på 1,4 prosent på alle primærsøkere. I 2018 er det registrert 897 søknader til læreplass, mens tallet i toppåret 2017 var 910. Tallene for 2017 og 2018 ligger markert høyere enn tidligere år.

Den største absolutte endringen i søkertall er i bygg- og anleggsfag, med 30 flere søkere enn i fjor, og i elektrofag med 25 færre søkere enn i fjor.

Artikkeltags