En nedgang i dokumenterte tap

DEL

En foreløpig gjennomgang av påviste rovviltskader på sau i beitesesongen viser en nedgang fra alle tidligere år det har vært systematisk registrert, ifølge Miljødirektoratet.

– Tallene viser laveste antall påviste rovviltskader siden vi begynte å registrere data i vår database i 2000. Vi er langt unna noen skadefri sommer, men antallet påviste tap hittil i sommer er lavere enn for samme periode i alle foregående år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det presiseres at dette er en foreløpig status per 1. august, og tallene vil endre seg helt fram til at sauene er sanket hjem fra utmarksbeite.


Artikkeltags