Stor interesse for salg av melkekvote til staten

Landbruksdirektoratet melder om stor interesse for å selge melkekvoter til staten. Oppkjøpsordningen startet 2. januar og pågår fram til 31. mars 2020.