Pris for leie av jord øker

DEL

Prisen for å leie jord til jordbruksformål har økt for alle utleieformål fra 2018, men det er til dels store regionale forskjeller.

Målt i kroner er det størst økning for grønnsaker/bær og potetdyrking, mens endringen for gras bare er marginal.

Prisene økte for alle produksjoner i både 2015 og 2016, før prisene for gras og korn gikk ned i 2017.

Prisen for korn har økt de seinere årene, mens prisen på gras har gått ned eller vært stabil.

Det melder Landbruksdirektoratet

Artikkeltags