Nytt tilskudd til miljøtiltak i landbruket

Fylkesmannen i Innlandet innfører tilskudd til soner for pollinerende insekter.