Forholdstall for melkekvoter i 2020 er klart

: Illustrasjonsbilde. 
Foto: Arkiv

: Illustrasjonsbilde. Foto: Arkiv

Av

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,96 for kvoteåret 2020. Forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk videreføres på 0,94.

DEL

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nylig gjennomført kvotedrøftinger.

Det er på bakgrunn av disse drøftingene Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote.

Landbruks- og matdepartementet opplyser at i et møte 18. november 2019 gjorde Tine som markedsregulator greie for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2020.

Tine anbefalte en reduksjon i forholdstallet på kumelk på to prosentpoeng sammenlignet med inneværende år, fra 0,98 til 0,96.

Jordbrukets organisasjoner støttet Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,96 for 2020.

For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2020 på 0,93, en reduksjon på ett prosentpoeng fra inneværende år.

Jordbrukets organisasjoner gikk inn for en videreføring av dagens forholdstall på 0,94


Artikkeltags