Mattilsynet øver på håndtering av alvorlig dyresjukdom:– Det er en grunn til at vi øver

Scenarioet er utbrudd av Munn- og Klauvsjuke. Det er tredje dag i hendelsen og Mattilsynet er på tur inn på en gard for å sanere og foreta avliving av smittede dyr.