Mange sit med andelar i Lalm samfunnshus. Nå vil styret bort frå samverkemodellen

Mange sit med andelar i Lalm samfunnshus. Det skapar utfordringar når det skal søkjast om midlar. Nå ønskjer styret å gjere om frå samverkeføretak til lag og foreining.