600.000 kroner er fordelt til til kultur- og naturbasert næringsutvikling i Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet har bevilget 600.000 kroner i støtte til tiltak innen kultur- og naturbasert næringsutvikling i regionen. Nå er pengene fordelt.