Ole Bull og Vågå, kva kan dokumenterast?

Det vil Johan Storm Munch fortelja om under Kveldsseto i Jutulheimen onsdag 12. februar.