Fra kaffeslaberas til moderne stettfat

Ida Helen Skogstad (30) fra Otta og samarbeidspartner Fredrik Bull (30) har studert bygda sin kaffekultur.