530.000 kroner til Besseggen

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Artikkelen er over 1 år gammel

Besseggen er en av 16 turstier i Norge som får tilskudd fra Miljødirektoratet gjennom ordningen Nasjonale turiststier. Av en pott på 11,5 millioner kroner går 530.000 kroner til Besseggen.

DEL

Det er Miljødirektoratet som deler ut pengene.

Støtten går blant annet til besøksforvaltning og tilrettelegging.

16 av 22 søkere får tilskudd i år.

– Ordningen med nasjonale turiststier er en suksess. Derfor gir regjeringen mer penger til skilting, merking og annen tilrettelegging over hele landet. Vi vil ta imot den økende mengden turister i norsk natur uten at det fører til slitasje, forsøpling og redningsaksjoner. Dette må skje gjennom helhetlig og langsiktig planlegging, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Helhetlig og langsiktig planlegging

Ifølge en pressemelding fra Miljødirektoratet for flere turmål støtte til arbeid med besøksforvaltning.

Det innebærer langsiktig planlegging for å legge til rette for bærekraftig bruk av et område, slik at man skaper gode opplevelser for de besøkende, bidrar til lokal verdiskaping og ivaretar naturverdiene. En betydelig del av midlene går også til tilrettelegging og restaurering av stier, samt ulike informasjonstiltak.

Årets tildeling skal bidra til at enda flere turmål kommer i gang med helhetlig og langsiktig planlegging av turiststiene.

- I dette arbeidet er det nødvendig å sikre lokal forankring og et bredt samarbeid med flere aktører innen reiseliv, frivillige lag og organisasjoner, kommuner og offentlig forvaltning, heter det blant annet i pressemeldingen.

Gis til et begrenset antall

Status som Nasjonal turiststi gis til et begrenset antall stier. Antall stier som blir autorisert skal ikke overstige 15. Målet med autorisasjonsordningen er å bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid, lokal verdiskaping og god besøksforvaltning i tråd med prinsippene i «Mot et bærekraftig reiseliv – veikart for reiselivsnæringen i Norge”.

Miljødirektoratet leder dette arbeidet, og regner med å autorisere de første nasjonale turiststiene i 2019.

Artikkeltags