Vil hindre at ungdom slutter i handball. Ønskjer å etablere lokal aktivitetsserie for vaksne

Mange handballspelarar sluttar etter at dei er blitt for gamle for J16. No ønskjer Vågå og fleire andre klubbar i regionen å etablere ein lokal aktivitetsserie.