Heidal næringsforum søker om støtte fra næringsfondet

Heidal næringsforum arbeider med å lage ny nettside, videreutvikle logo og lage Heidalsguiden.