Første del av skiløypa på Rindvang i Heidal er renovert:– Små midler gir store resultat

27 lysmaster med moderne ledbelysning er sett opp og det er delvis laga ny trase for å få den meir publikums- og brukarvennleg.