Får ikke støtte til beredskapskve for å forebygge rovviltskader

Thomas Stebergløkken i Heidal har fått avslag på søknad om støtte til å gjerde inn 25 dekar beredskapsareal som et forebyggende tiltak mot rovviltskader.