Omsorg for barn og dyr: – Vi trur det er behov for dette i Heidal

Seks jenter frå Heidal har starta elevbedrifta Barne- og dyrepass. Nå håper dei at folk vil nytte seg av tenestene deira utover sommaren og hausten.