Inviterer entreprenørbransjen til å komme med innspill til konkurransegrunnlaget til ny driftskontrakt for riksvegnettet