Fire omkom på vegene i Oppland i 2018

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fire personer omkom i trafikkulykker i Oppland i 2017. Året før mistet åtte mennesker livet i på vegene fylket.

DEL

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Tre bilførere og en MC- fører omkom i fire dødsulykker på vegene i Oppland. Tre av ulykkene skjedde i Gudbrandsdalen, mens en omkom i Vestoppland. Snittet for de fem årene er 7,6 trafikkdrepte.

For ti år siden mistet til sammenligning 10 mennesker livet på vegene i Oppland.

Utforkjørings- og møteulykker

Kollisjonen mellom to varebiler på fylkesveg 255 i Lillehammer 19. oktober var den siste dødsulykken på vegene i fylket i 2018. En 73 år gammel mann omkom i møteulykken. Ulykken var en av tre møteulykker hvor føreren av bilen omkom i 2018. Den siste omkom i en MC ulykke.

Tryggere biler og veger

På landsbasis må vi tilbake til 1947 for å finne færre drepte i trafikken. Den gang omkom 90 mennesker. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) omkom 28 mennesker i trafikken i 2018 mot 27 året før.

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til tallet på trafikkdrepte er redusert til 1/3 i forhold til 2001 da Stortinget vedtok Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde på vegene.

- Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, og helst få dem ytterligere ned, må vi fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk og rumlefelt på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegstrekningene på rv. 4 og E6, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Vegvesenet i Oppland har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, diverse fartsreduserende tiltak og utbedring av sideterreng.

- Dette arbeidet fortsetter vi med i 2019, sier Løkken.

Han mener offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene.

Hånda på rattet

På landsbasis er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 107 i 2017 til 108 2018.

Likevel vil 2018 være et av årene med lavest antall drepte på vegene i Norge etter 2. verdens krig. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en liten økning fra 27 drepte i 2017 til 29 i 2018.

Føreransvar

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Løkken.

Artikkeltags