Glasopor er påvist i Mjøsa

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt meldinger om funn av glasopor flere steder langs Gudbrandsdalslågen og i Mjøsa.

DEL

Så langt vurderer fylkesmannen at mengdene er så spredt og fortynna at det ikke vil bli aktuelt å iverksette innsats fra Fylkesmannen. Fylkesmannen skriver at spredt glasopor er skjemmende og må ses på som forsøpling.

– Det vil være naturlig at kommunene ser an situasjonen dersom det kommer meldinger om større ansamlinger, og samtidig vurderer sin rolle som forsøplingsmyndighet. Det kan være klokt å ta kontakt med grunneiere i områder langs Lågen og Mjøsa der det eventuelt oppstår større ansamlinger med glasopor, melder fylkesmannen.

Opprydding av glasopor i forurensede områder i regi av Fylkesmannen er stoppet inntil videre på grunn av høy vannstand i Ottavassdraget. Det vil bli foretatt ny vurdering om oppryddingsarbeidet skal gjenopptas når vannstanden har gått tilbake. Fylkesmannen melder at mannskaper fra Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) og Vågå brannvesen har gjort forsøk på å sette ut lenser for å ta opp glasopor som flyter nedover Ottavassdraget. Forsøkene har vært mislykket på grunn av svært sterk strøm i vassdraget. Erfaringer tilsier at det også nær utoset på Vågåvatnet vil være for sterk strøm for bruk av lenser. På dette tidspunktet er det derfor ikke aktuelt å iverksette nye forsøk på å ta opp glasopor. Situasjonen følges opp fortløpende fra Fylkesmannen.

Artikkeltags