Søker om økonomiske støtte for å trykke opp bok

Bjørn Sigurd Glorvigen, Vegar Vårdal og Camilla Granlien søker Sel kommune om økonomisk støtte for å få trykt opp ei faksimilebok av O. M. Sandviks bok «Folkemusikk i Gudbrandsdalen.