Innvilger 900.000 kroner til elgprosjekt

Fylkesutvalget innvilger et tilskudd på 900.000 kroner til prosjektet «Elgen i Oppland».