Foreslår høgare fartsgrense i tunnelane

Samferdselsministeren foreslår høgare fartsgrense i tunnelane langs E6 i Gudbrandsdalen.