Bomsatsene øker ikke

Fylkestinget sier nei til å øke bompengene på E6 i Gudbrandsdalen. El-bilene skal fortsatt få kjøre gratis gjennom bommene.