Brannvesenet slår alarm: 38 komfyrbranner i Oppland i fjor

Av 128 brannutrykninger i Oppland i 2018, skyldtes hele 30 prosent komfyrer.