I denne gata blir det planlagt leilegheitsbygg

Han har tidlegare bygd leilegheiter i nabogata. Nå planlegg Torfinn Skogen i TS Eiendomsutvikling ein firemannsbustad i Jutulvegen.