Endringer i eiendomsskatten vil få betydning for folks lommebok

Fra 2020 innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 prosent for all bolig- og fritidseiendom i Norge. Det får betydning for det du betaler i skatt, og for en kommunes inntekter