Ledighet på samme nivå som i fjor, men en næring opplever en markant økning

NAV

NAV

Av

Ledigheten i Innlandet er lavere enn i landet ellers, men innen bygg- og anlegg er ledigheten markant høyere enn i fjor.

DEL

Ved utgangen av november var det registrert 3 674 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,1 prosent.

– Ledigheten i Innlandet er dermed fortsatt lavere enn i landet, sier direktør Bjørn Lien i ei pressemelding.

Nord-Østerdal hadde også denne måneden fylkets laveste ledighet med 0,9 prosent. Sør-Østerdal hadde høyest ledighet med 2,2 prosent.

Ved utgangen av november måned var det fortsatt flest ledige innen butikk- og salgsarbeid med 506 helt ledige arbeidssøkere. Dette er på samme nivå som i november i fjor. Nest flest ledige var det innen bygg og anlegg der 439 personer var helt ledige. Her var ledigheten markant høyere enn i fjor. I november måned var det en tilgang på 1 384 ledige stillinger i Innlandet. Dette var 266 flere stillinger enn i samme måned i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg.


Artikkeltags