I forbindelse med 1000 års jubileet for Olav den Helliges ferd gjennom Gudbrandsdalen, er det åpnet en utstilling med funn av gjenstander fra middelalderen på Otta bibliotek.

– Vi har fått tillatelse fra fylkeskommunen til å låne noen av de nyeste funnene som Tormod Bråten har gjort på Søre Bræe til utstillingen i sommer, opplyser Mai Britt Josten, biblioteksjef i Sel.

Josten forteller at ifølge Snorre Sturlason møttes kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021. Dette møtet resulterte i at dølene med Dale-Gudbrand i spissen tok imot kristendommen. Dette skal feires i hele Gudbrandsdalen i år, under paraplyen «Hundorp 2021».

Flere arrangementer

I Sel vil det være flere arrangementer gjennom sommeren. Første arrangement var åpningen av utstillingen på Sel bibliotek. Utstillingen står i hele sommer.

På utstillingen er det bilder og informasjon om funn som er gjort på garden Søre Bræe litt sør for Otta. Biblioteket har fått låne et gravkors i kleber, funnet på Sel, fra Maihaugen til midten av juni. Det vil også vises andre kleber gjenstander funnet i Sel på utstillingen. Disse står hele sommeren.

Elevarbeider

Skolene i Sel har jobbet med mye forskjellige rundt kristningen av Norge og historien her i dalen for rundt 1000-år siden i et kriblemiddelprosjekt som er koblet opp mot Hundorp 2021. Det bli vist fram elevarbeider og filmer med oppgaver og aktiviteter som er gjort på skolene i løpet av skoleåret. Filmene vil bli publisert digitalt i månedsskifte mai/juni.