Ny skole på Nyhusom nå!

Av
DEL

Leserbrev Senterpartiet i Sel fikk ved siste kommunevalg rent flertall med nesten 58% av stemmene. I Senterpartiets valgprogram står følgende: « Senterpartiet vil arbeide for: at nye Otta skole 1-7 blir bygd på Nyhusom, og at vi framleis skal ha ein desentralisert barnehagestruktur ». Velgerne har gjennom demokratisk valg støttet disse sakene. Der er derfor med stor forundring, en nå ser at administrasjonen legger fram en lang og godt utredet sak, der de overhodet ikke tar hensyn til velgerne!

Senterpartiet har bedt om en utredning av skole på Nyhusom, og fått 3 gode forslag utarbeidet av Norconsult, som viser at det kan bygges en god skole på Nyhusom. Administrasjonen har tolket dette som at Elvebakken fortsatt skulle tas med i vurderingen. Kommunedirektøren foreslår skole på Elvebakken og stor barnehage på Nyhusom. Det har tidligere vært underskriftsaksjon med nær 1000 underskrifter som protesterte mot skole på Elvebakken og stor barnehage med plass til 156 barn.

Det er vesentlig for elevene som i dag går på Otta skole, at skolebygging på Nyhusom starter så snart som mulig til høsten, og kanskje kan være ferdig til høsten 2021. Det er to gode forslag på å benytte eksisterende bygningsmasse.

Siden tomta til Ottbragden barnehage er for lita, og det allerede er full barnehagedekning i Sel, bør vedtak om utbygging av barnehager utsettes og utredes grundigere. Her kan tomta til gamle Otta skole være et alternativ.

Nå håper vi at administrativ og politisk ledelse samarbeider om å få bygd ny skole på Nyhusom, så snart som mulig!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags