Ny Otta skole

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Høsten 2019 fikk Sel og Heidal Senterparti ett tydelig mandat fra velgerne i Sel kommune. Vi fikk tilliten til å styre kommunen de neste fire årene, med bakgrunn i vårt valgprogram.

Blant mange viktige saker i dette programmet, gikk vi inn for at ny barneskole 1-7 på Otta skulle lokaliseres på Nyhusom, og at vi fremdeles skal ha en desentralisert barnehagestruktur i hele kommunen.

I februar 2020 ble det gitt mandat til kommunedirektøren for å utrede skole på Nyhusom og videre drift ved to av dagens barnehager i Otta krets. Konklusjonen ble fremlagt 9. juni og er nå til høring blant kommunens innbyggere.

Det er en grundig og gjennomarbeid saksfremstilling som legges frem for politisk behandling 22. juni. Fordeler, ulemper og muligheter for de ulike alternativene er lagt frem, og de økonomiske konsekvensene er godt belyst.

Alternativ det står mellom er Elvebakken og Nyhusom. Begge alternativer har blitt sammenstilt med tanke på konsekvenser økonomisk og oppvekstmessig.

Når faktaene nå er på bordet er det politikken som gjenstår. Spørsmålet vi stiller oss når de harde fakta er på bordet blir da hvordan vi ønsker kommunen utvikles videre inn i framtida.

Vi har en urovekkende utvikling i folketallet i kommune, siden 2015 er det blitt nesten tre hundre færre innbyggere i Sel, sist kvartal alene var nedgangen 30. Dette er en trend som aktivt må motarbeides i alle beslutninger kommunestyret i Sel gjør.

Etter vedtak om nedleggelsen av Nortura Otta i desember 2019 har det vært jobbet intensivt med nyetableringer innenfor næringslivet. Nytt slakteri og fiskeoppdrett er noen av innspillene som nå ligger på bordet. Kommunen er også inne i en prosess som omstillingskommune som vil gi muligheter for videre utvikling. Vi er nødt til å få etablert flere arbeidsplasser i kommunen for å beholde innbyggere og stimulere for tilflytning.

Tomter for etablering er mangelvare i kommune, Selsverket er ett av få områder i kommunen som ligger utenfor rasfare og enda ikke er utbygd eller benyttet til landbruksområder, Verkensbakkene har fått ny avkjøring og flott vei nå som også gjør område mer attraktivt for videre utvikling. I en etablererfase er viktigheten av nærhet til barnehage stor og områder for ny utvikling er avhengig av en slik nærhet for å lykkes.

En stor barnehage på Nyhusom vil ikke være attraktiv for tilrettelegging av boligområder for etableringer utenfor Otta sentrum.

Siste måneders utfordring med smittevern og avstandskrav har vist oss at mindre enheter har betydelig større fleksibilitet for tilpasning til ekstraordinære situasjoner. Det vises også at elever både i barnehage og skole har langt større utbytte av en hverdag med større mobilitet, bevegelse og utetid. Ikke bare er det motorisk utvikling og fysisk nivå som viser forbedring men også konsentrasjon og ro ved innendørs arbeidsøkter.

Både tomten på Elvebakken og Nyhusom ligger i område utsatt for 200 års flom. Alle alternativer for ny skole er basert på at det gjennomføres tiltak for sikring mot flom. Det er derimot ikke tatt høyde for kostander med flomsikring av en eventuell ny barnehage på Nyhusom, denne vil i stor grad bli liggende innenfor flomsonen med de utfordringer og ulemper dette medfører. Eksisterende barnehager ved Ottbragden og på Selsverket er derimot ikke flomutsatt, heller ikke rasutsatt.

Kommunen har i tillegg barnehager i Heidal og på Sel, samt 1-10 skolen i Heidal som skal ivaretas. Det er viktig for Senterpartiet at den desentraliserte barnehagestrukturen ivaretas videre, og at skolen i Heidal også i fremtiden skal være ett fullverdig 1-10 tilbud.

Det er store viktige investeringer som skal igangsettes, det må balanseres økonomiske konsekvenser, barnas beste og vilje til å legge til rette for ny vekst i kommunen i ett og samme vedtak. Vedtaket skal sette retningen for kommunens oppvekst og utdanningsforhold i mange år fremover.

Senterpartiet ønsker en åpen og inkluderende høringsprosess og håper så mange som mulig benytter muligheten til å uttale seg. Mandag kveld avholdes det medlemsmøte i Senterpartiet. Møtet sendes også på nett og vi inviterer alle til å se på møtet der. Send også gjerne inn spørsmål i forkant på vår facebook side.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags