Ny frist for opprydding i forurenset grunn og vedtak om tvangsmulkt:- Skal ha med firma til våren for å ta prøver

Fylkesmannen i Innlandet har tidligere gitt Otta Bilskadesenter pålegg om nye grunnundersøkelser og opprydding i forurenset grunn. Nå har fylkesmannen sendt brev til bedriften om at det påløper en tvangsmulkt på 150.000 kroner hvis fristen på 30. juli 2020 ikke overholdes. Det er for å sikre gjennomføring.