(Gudbrandsdølen Dagningen)

OTTA: Mannen i slutten av 30-årene er tiltalt for brudd på to paragrafer i straffeloven. Statsadvokaten mener, ifølge tiltalen, at lovbruddet på paragraf 229 (legemsbeskadigelse) også rammer paragraf 232, som beskriver at volden ble utført under særdeles skjerpende omstendigheter. Det vektlegges særlig at volden ble utført mot forsvarsløse personer og at voldshandlingene var uprovoserte.

Store skader

En av de to kvinnelige barnevernansatte i Sel kommune fikk gjentatte slag mot hodet, slik at hun fikk brudd på hodeskallen, hjernerystelse, blødning og avslått skall på ei tann. Skadene førte til langvarig sykemelding for en av kvinnene.

Statsadvokaten mener i tiltalen at handlingen mot en av kvinnene bar preg av mishandling.

Den andre kvinnen ble også, ifølge tiltalen, slått i hodet flere ganger. Hun ble påført tre kutt i bakhodet som måtte sys med fem sting. Også hun ble sykemeldt en tid som følge av skadene.

Offentlig ansatt

Fordi de to kvinnene i barneverntjenesten i Sel kommune, er offentlig ansatte, mener statsadvokaten at tiltalte også har forbrutt seg mot straffelovens paragraf 127, for å ved vold å ha forsøkt å formå en offentlig ansatt til å foreta eller unnlate å foreta tjenestehandling.

Straffesaken mot mannen på Otta kommer opp i Nord-Gudbrandsdal tingrett 21. og 22. januar. Retten blir satt på Otta, med sorenskriver Ståle Hovden som administrator.

Tiltaltes forsvarer, advokat Lars Braastad fra Gjøvik sier til Norddalen at tiltalte erkjenner de faktiske forholdene som er beskrevet i tiltalen.

- Saken vil dreie seg særlig om straffeutmålingen, sier advokat Braastad.

Han sier at tiltalte er svært lei seg for det han gjorde, og at han har vært langt nede etter hendelsen i oktober.

I etterkant av saken har Sel kommune iverksatt strenge sikkerhetstiltak for å beskytte sine ansatte etter den alvorlige voldsepisoden som skjedde inne på et kommunalt kontor ved 12-tiden fredag 18. oktober i fjor.

Politiadvokiat Eirik Braathen skal aktorere saken, mens advokat Mette Yvonne Larsen er oppnevnt som bistandsadvokat for de to fornærmede kvinnene.

Det er stevnet åtte vitner til rettssaken.